Publikációk

Oktatóink, hallgatóink, külsős szakemberek, szakértők cikkeinek adunk teret itt.Sok érdekes témáról olvashat, letölthető formában.

Online jelentkezés

Online jelentkezés
KÖZLEMÉNYEK

 

FELADATLAP

Írásminta: "Kiemelos" csel

Vizsgálja meg a mellékelt írásmintát a megadott szempontok szerint! Ügyeljen a világos dokumentációra, a pontos munkára! A számításokhoz, mérésekhez használjon külön lapot, a feladatlapon a megjelölt helyekre csak a vizsgálat végeredményét írja! A részeredményeket, számításokat, piszkozatlapokat is adja be, mert ezekre is pontot kap!

Az írásminta fénymásolás közben torzulhat, ezért a mérési eredmények eltérhetnek magasság, távolság, stb. Emiatt a javító tanároknak az eltéréseket valószínuleg ellenorizniük kell. Ezért van rá szükség, hogy a mérési adatokat a vizsgázók az írásmintán is rögzítsék. A vizsgálati dokumentáció értékelése a tanár belátása szerint történik. Fontos, hogy a maximális pontot csak akkor kapja meg a vizsgázó, ha a munkája elég részletes, megállapításai világosak, és árnyaltak.

1. feladat

Állapítsa meg a melléklet írásminta szövegtömbjének 7. sora alapján a középzóna-magasságot! Méréseit dokumentálja! Értékelje a magasságot!

PONTOZÁS: mérések 8 pont, átlagméret: 2 pont, nagyság értkelése: 2 pont, ingadozás: 2 pont =14 pont

A mérési eredményeket ld. a mintamellékleten!

(28 db mérés):

Középzóna-magasság=.2,75 mm

Az írás nagysága a normához viszonyítva: ..NORMÁL......

Méretingadozás: 2 és 3,5 mm között: ingadozó

Szórás: 4 mm (nagy): 2 db 7%

3,5 mm (normál felso érték): 1 db 3,5%

3 mm(normál): 7 db 25%

2,5 mm(normál alsó érték): 11 db 39%

2 mm (normálnál kisebb): 7 db 25%

Értékelés: mérések: 10 pont

számítás, értékelés, méretingadozás megállapítása 2-2 pont: max:6 pont

 

2. feladat

Állapítsa meg az elozo feladatban megjelölt sor mérése alapján az írás zónaarányait!

PONTOZÁS: ÖSSZ: 14 pont : mérések 8 pont

Felso zóna magassága=.0,96 ..mm;

Aránya=.0,35, kicsi 1-1 pont

 

Alsó zóna magassága=.2,35....mm;

Aránya=0,85, normál 1-1 pont

A zónák sorrendje: felso × középso = alsó 2 pont

 

 

3. feladat

A szövegtömb 10. sorában mérje meg az írás dolését, állapítsa meg a dolésszöget, és a tengelytartás (írásdolés) szabályosságát, értékelje az eredményeket! A mérési adatokat írja a betuk fölé!

FIGYELEM: A mérési eredmények a mintamásolaton a betuk fölött, a mérésbol kihagyott betuknél a tengely megállapítása nem egyértelmu, de a mérésük nem hiba, viszont az eredményt módosíthatja!

Méréskor a szó alapvonalával bezárt szöget mértem, ebbol is eredhetnek mérési eltérések. Ezek megítélése a javító tanár feladata.

PONTOZÁS: mérések: 8 pont +

Dolésszög: ...58 °... 2 pont

Az írás dolése:..jobbra dolt..... 2 pont

A dolés szabályossága: Ingadozó 40 és 76° között 2 pont ÖSSZ: 14 pont

A megengedett ingadozás (barna könyv alapján szerintem ez túl nagy ingadozás, de legyen!) +-5° : min 53°, max:63°

Az eltéréseket darabszámban vagy százalékban megadva helyes a válasz:

11 db eltéro 39%

A méretingadozás "kék" könyv szerinti számítását ld. az írásminta-másolaton az írás alatt!

4. feladat

A szövegtömb elso négy sora alapján állapítsa meg az írás duktusformáját! Vizsgálatát dokumentálja külön lapon!

 

duktusforma

m betu

n betu

Σ

árkád

7 db módosulatok részletezését ld. az összegzésben

1 db

8 db

girland

2 db

2 db

fonal

-

-

szög

- csak szögesedés van

-

ÖSSZEGZÉS:

Az írás dominánsan árkádos , de elofordulnak benne girlandok:

   

 • az m árkádjának jellegzetessége: 1. árkád támasztott, a 2. szögesedik, vagy túlhangsúlyozott (pl: "testemmel" 1. m betu), egy n betu szögesedo, túlhangsúlyozott árkád,
 •  

 • 1 db h betu szögesedo árkád,
 •  

 • 1 n betu fonatos vagy hurkos girland (szó végén), a másik támasztott.

PONTOZÁS: vizsgálati dokumentáció+ duktusforma felismerése: 10 pont

A módosulatot is meg kell neveznie, ellenkezo esetben pontszámot kell levonni.

5. feladat

Vizsgálja meg az oválokat a szövegtömb 7. sorában valamennyi szempontból! Készítsen dokumentációt a vizsgálat eredményérol!

Az ovál vizsgálatának valamennyi fontos szempontja szerepeljen a vizsgálatban.

szempont

a 5 db

o 1 db

g 2 db

Σ

MAGASSÁG

3 db nagyobb

2 db normál

normál

normál

normál

SZÉLESSÉG

2 db arányos

3 db szélesebb

szélesebb

szélesebb

normálnál szélesebb

ALAK

horpadt

horpadt

horpadt

horpadt

1 "információ-csapda" v. "becsavart"

4 zárt

információcsapda

1 zárt

1 inf.csapda

zárt

SODRÁS

4 db jobb

1 db bal

bal

1 jobb

1 bal

*

DOLÉS

normál (az írás dolésével megegyezo)

normál (az írás dolésével megegyezo)

normál (az írás dolésével megegyezo)

normál (az írás dolésével megegyezo)

NYOMATÉK**

normál

normál

normál

normál

* Mivel a jobbsodrás csak a tollfelemelés utáni ováloknál fordul elo, oka, hogy a tanult formát követi, az írást én balsodratúnak értékelem. Ezt a javító tanár maga dönti el.

** A nyomatékvizsgálatot a vizsgázó a fénymásolat minoségére hivatkozva kihagyhatja.

- Az oválmagasságot az ovál nélkül vett zónaméret átlagával összehasonlítva vagy a méretek összehasonlításával lehet megállapítani. A táblázatban a méretösszehasonlítást alkalmaztam, íme itt az átlagszámítás:

ovál átlagmagassága: 3+2,5+2,5+2,5+3+3+2+2,5=21:8=2,63mm

ovál nélküli középbetumagasság: 2,55 mm

oválmagasság/középbetuk= 2,63:2,55= 1,03 azaz NORMÁL

 

PONTOZÁS: ÖSSZESEN 18 pont

A 2. 3. 4. oszlop minden cellájában szereplo adat 1-1 pontot ér = 18 pont.

Ha csak a Σ ala³ti oszlopban szereplo adatokat ismerteti, cellánként 2-2 pontot ér a válasz, azaz 12 pontot. A maximális pontszámban nincs benne a nyomatékvizsgálat.

6. feladat

Vizsgálja meg a sorokat a teljes írásban valamennyi szempontból!

Teljes (háromzónás) magasság: 6,06 mm

Egyéni normál sortávolság: 6,06+1/2KZ=7,5 mm (kerekítve)

sorsz.

távolság/mm

alak

irány

1.

11 →9

csökkeno

egyenes

felfelé

2.

12→12 párhuzamos

lefelé cseréptört

felfelé

3.

12→9 csökkeno

lefelé cseréptört

felfelé

4.

10→11 növekvo

lefelé cseréptört

felfelé

5.

10→10,5 növekvo

domború

felfelé

6.

11→13 növekvo

domborúan indul majd cseréptört ( egyenetlen is elfogadható)

felfelé

7.

10→11 növekvo

lefelé cseréptört

felfelé

8.

10→9 csökkeno

domború + cseréptört

felfelé

9.

9,5→10

cseréptört

felfelé

10.

9→8,5 csökkeno

egyenes

felfelé

11.

9,5

egyenes

felfelé

12.

homorú

felfelé

Összegzés:

Méret: "nagy": a legkisebb távolság is a normálnál nagyobb

Méretváltozás:

   

 • A tömb közepén a sor végére megnövekednek a sorközök: "széttartó" sorok.
 •  

 • A tudatos sorköz csökken (12 →9; 9,5 mm-re)

Alak:

   

 • A sorok dominánsan lefelé cseréptört alakúak.

(+ A cseréptörés sajátossága, hogy az alapvonaltól elrugaszkodva, magasabban indul, és "leérkezésnél" a legalacsonyabb pontja az alapvonal. Ez a grafológiai értelmezést erosen befolyásolja, tehát illik észrevenni.)

   

 • Az egyenes sorok (3 db) határeset, a segédegyenestol domború alakban 1,5 mm-es eltérést mutat .
 •  

 • Az utolsó sor homorú.

Irány: A címsort kivéve a sorok erosen felfelé tartóak.

PONTOZÁS: max: 10 pont, a hibákért, hiányos megállapításokért a javító tanár belátása szerint pontlevonás jár.

 

7. feladat

Értékelje az írás formaritmusát! A duktor 30 éves jobbkezes férfi.

A javító tanár belátása szerint értékelje a hallgatók válaszait!

PONTOZÁS: 10 pont

Eltérés a tanult normától:

Az írás átalakítja a tanult normát, de az átalakítás nem egyedi, sajátságos, hanem létezo, szokványos. Eredeti betualakításnak tekintheto a "k" betu, amely nyomtatott forma, de csak egyzónás méretu (5. sor: következo). A szövegtömb 2 sorában "labdát" szó l betuje, 3. sor "fázisában" f betuje, 4. sor "testcselt" l betuje, és a 7. sor "sípcsont" í betuje tévesztés és javítás következtében torzul.

Az íráskép stílusa: egységes, bár formai ellentmondásnak tekintheto a girlandos és a hangsúlyozott árkádos forma (5. sor "mozdulatban" m=túlzott árkád, n=girland). Az írásban gyakori a vonaltorzulás: szögesedés. Az írás inkább egyszerusíto jellegu, de a betualakok megformálására nagy súlyt fektet (formahangsúlyos), díszítés nincs, az írás spontán jellegu.

Azonos betuk: hasonló stílusúak, kisebb variációkkal. A k betu a fent említett formán kívül még egy változatban elofordul: 11. sor: "ellenkezo" szavában.

8. feladat

Vizsgálja meg a "t" betuket a 2. és 3. mondatban valamennyi szempontból!

A megjelölt mondatokban 17 db t található.

Általános jellemzok: a következo betube bekötött áthúzás, a homorú törzsvonal, és néhány t-ben megjeleno kereszt szimbólum.

VIZSGÁLAT:

A mérési adatokat ld az írásmintamellékleten. A méréshez 0,25mm-es beosztású méroeszközöm volt. Javításkor figyelembe kell venni, hogy nem elvárható a hasonló pontosság méroeszköz híján. Egyéb vizsgálattal kapcsolatos megjegyzések az írásmintamellékleten.

Magasság: NORMÁL magasságú

A magasságot a kétzónás betumagassághoz viszonyítottam

NORMÁL: 1,75-2,25 mm-ig (a Grafológia kézikönyve alapján számítva)

Hosszúság: NORMÁL hosszúságú (1 db hosszú)

írásszélesség: 3 mm

Alak: VÁLTOZÓ: 8 db egyenes, 9 db homorú (enyhén)

Vízszintes helyzet: JOBBRA kitett (7 db a tengelytol jobbra, 2 db)

Irány: dominánsa LEFELÉ (5 db le, 2 db vízszintes, 2 db felfelé)

Nyomaték: erosebb mint a törzsvonalé (még a fénymásolaton is látszik)

PONTOZÁS: 10 pont, a hiányosságokért 1-1 pontlevonás jár a javító tanár belátása szerint.

ÉRTÉKELÉS:

Max: 100 pont

61- 70 pont elégséges

71-80 pont közepes

81-90 pont jó

91-100 jeles

 
Könyveink

Munkatársak
Facebook oldalunk

Tekintse meg Facebook oldalunkat is, "Ágnes Katona" név alatt.