Publikációk

Oktatóink, hallgatóink, külsős szakemberek, szakértők cikkeinek adunk teret itt.Sok érdekes témáról olvashat, letölthető formában.

Online jelentkezés

Online jelentkezés

JEGYZETEINK:

 

 

 

 

A grafológia alkalmazása

 

Katona Ágnes-Urbán Gabriella:
A grafológia alkalmazása
Legújabb könyvünk három területet ölel fel. Bemutatunk különböző grafológiai módszereket, kísérleteket a grafológiai elemzés egyszerűsítésére, majd ismertetünk két komplex eljárást a személyiségkép-készítéshez. A harmadik témakörünk a grafológia alkalmazási területeit írja le, a grafológia felhasználását a pályaorientáció, a pályaalkalmasság, párkapcsolati problémák kérdésében és a pedagógusi munkában. A könyvet a balkezes írásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal zárjuk.

 

Ára: 3.200 Ft + postaköltség

 

 

 

 

Az írásszakértés elmélete és gyakorlata

Katona Ágnes-Székesi István:
Az írásszakértés elmélete és gyakorlata

Akkreditált írásszakértő képzésünk alaptankönyve a mai napig gyakorlatban lévő írásazonosítási metódust mutatja be, szöveg- és névaláíráson. Megismertet a hamisítások formáival valamint az írástorzítások fajtáival, bemutatja a korrekt mellékletkészítést. Tartalmazza az  aktuális, a szakértőket érintő jogokat és kötelezettségeket, díjszámítási segédlettel. A 213 oldalas, könyv tartalmazza az eseti szakértőkre is vonatkozó büntetőeljárásjogi kötelmeket is.

Ára: 3.700 Ft + postaköltség

 

 

 

 

 

 

Írás és Grafológiatörténet

 

Katona Ágnes-Urbán Gabriella:
Írás- és Grafológiatörténet


A 134 oldal terjedelmű tankönyv nélkülözhetetlen kelléke a grafológus és írásanalitika képzéseknek. Az új, külföldi írásnormákkal és vizsgálati módszerekkel is kiegészített változata mindenkinek ajánlott aki szeretné megismerni az írásanalízis történetét.

Ára: 2.800 Ft + postaköltség


 

 

 

 

 

Pszichológia I.

Székely Vera:

Pszichológia I.
A pszichológus, pedagógus és grafológus  képzések alaptankönyve teljes egészében hiánypótló műnek számít, a maga tömör és összefoglaló jellegével.
Tartalma szerint összefoglalja az általános lélektan, személyiség-lélektan, pszichopatológia követelményeket, kiegészítve szociálpszichológiai kifejezések szótárával.
Terjedelmét (220 oldal) igyekeztünk kis formátumú, könnyen hordozható könyvvé formálni.

A szerkesztő személyéről: Székely Vera Győrben él, családterapeuta szakpszichológus, mediátor igazságügyi szakértő. A grafológusképzés mellett a Széchényi Egyetemen is oktat.
A pszichológia tankönyv második, bővített kiadása!

Ára: 3.700 Ft + postaköltség (elfogyott!)

 

 

 

 

Pszichológia II

 

Székely Vera:
Pszichológia II.
kötetében a Fejlődéslélektan (életút-pszichológia), szociálpszichológia valamint a nélkülözhetetlen Mentálhigiéné és Tanácsadás kérdésköreivel ismerkedhet meg az olvasó. Bemutatja a lélek védekezési mechanizmusait a "coping, mint a lélek praktikái" alfejezetében. A pályaválasztáshoz szükséges és nélkülözhetetlen Munkalélektan is helyet kapott könyvében, a vizsgálóműszerek bemutatásáig bezáróan.

 

Ára: 3900 Ft + postaköltség

 

 

 

 

 

 

 

Grafológiai alapismeretek gyakorlófüzet

 

Katona Ágnes-Urbán Gabriella:
Grafológiai Alapismeretek
Grafológiai mérések és értelmezések

Korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket tartalmaz és pontos útmutatást ad az írás megközelítésére. Jól tanulható és könnyen "emészthető". Megismertet a grafológusi munka gyakorlatának alapjaival. Az emeltszintű grafológus vizsgán szükséges grafológiai tantárgyak követelményeit teljes egészében felöleli, nélkülözhetetlen minden gyakorló GRAFOLÓGUS, írásszakértő és írásanalitikus számára.


Ára: 3.700 Ft + postaköltség.

Megrendelhető csak emailben.

 

Valamennyi könyv csak emailben rendelhető: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Grafológiai Alapismeretek

Katona Ágnes-Urbán Gabriella:
Grafológiai alapismeretek gyakorlófüzet

Kiadványunk évtizedek óta létező igényt szeretne most kielégíteni. A grafológia oktatásában régóta szükség volna egy tematikus szerkezetű feladatgyűjteményre, amellyel megkönnyíthető a grafológia elsajátítása, és nem utolsó sorban az OKJ-vizsgákra való felkészülés
A munkafüzet az Országos Írásszakértő Intézet kiadásában megjelent Katona Ágnes - Urbán Gabriella: Grafológiai alapismeretek c. tankönyv szerkezetéhez és ismereteihez kapcsolódik.
Füzetünkben 9 teljes oldalas írásmintához, és mintegy 30 írásrészlethez kapcsolódnak feladatok. A gyakorlófüzet végén találhatók a megoldások, lehetőséget adva az önellenőrzésre.

Ára: 3.200 Ft + postaköltség

 

 

 

 

 

 

 

 
Munkatársak
Facebook oldalunk

Tekintse meg Facebook oldalunkat is, "Ágnes Katona" név alatt.