Publikációk

Oktatóink, hallgatóink, külsős szakemberek, szakértők cikkeinek adunk teret itt.Sok érdekes témáról olvashat, letölthető formában.

Online jelentkezés

Online jelentkezés

GRAFOLÓGIA SZOLGÁLTATÁSAINK

Esettől függő árak.

Teljes személyiségkép általános felhasználásra

- Alap személyiségkép 2-3 oldalban 4 grafikonnal.

- Bővített, pontosabb személyiségkép, mennyiségi és minőségi skálázással matematikai  segédprogrammal kiegészítve.

A megrendelő igényeinek megfelelően teljes személyiségképet készítünk a grafológia eszköztárával, amely részletesen tárgyalja az alábbiakat

 • Saját magához való viszonyulását önértékelésén, önkontrollján, énképén, én-ideálján, önfejlődésének lehetséges irányain keresztül, a grafológia módszereivel
 • Kapcsolattartási és -teremtési mutatóit: beilleszkedési igényének mértékét, formáját, célzatát, konfliktushoz való viszonyulását, dominanciaigényét, autonomitását, alkalmazkodóképességét a metrikus típusú grafológia használatával
 • Érzelmi-akarati életének jellemzőit: a félelem, harag, düh jelenlétét, érzelmeinek intenzitását, tartamát, vérmérsékleti típusát, az agresszió, az élménykészség mértékét, az érzelmek megnyilvánulási formáit, az impulzivitást és szenzibilitást, a sikerorientált vagy kudarckerülő magatartást, ingerküszöbét, frusztrációtűrését és a gátlásosság mértékét a grafológia területén használatos
 • Munkatevékenységének jellemzőit: energiáinak beosztását, a koncentráció mértékét, a tervszerűséget, a munka tempóját és hatékonyságát. A grafológia ma már tudományos igénnyel képes detektálni az aktivitást, a megbízhatóságot, a gyakorlati vagy szellemi munka előnyben részesítését, a munkatársi viszonyokat, a lojalitást, a hagyománytiszteletet vagy újítást, a döntőképességet és a szervezőkészséget
 • A motivációs struktúra grafológiai alapú feltárásával fény derül az egyén céljaira, önmegvalósítási igényére, az anyagiakhoz és a vezető szerephez való hozzáállására
 • Intellektuális színvonalát: a gondolkodás sebességét, minőségét, plaszticitását, a figyelem eltéríthetőségének mértékét, a fantázia, kreativitás jelenlétét, a humán vagy reálérdeklődést, a rendszerező, a kritikai, a következtető képességét és a lényeglátást. Grafológia, mint mentális teszt.
 • Ösztönéletének jellemzőit, irányultságát, élménykészségét, monogám jellegét, gátlásainak mértékét és okát

Elkötelezettség vizsgálat

Titoktartást igénylő, bizalmas állásban dolgozó munkatársak esetében mint pl.

Bankok, APEH, biztonsági szolgálatok, belügyi szervek munkatársai, pénzbeszedõk, postai pénztárak kezelõi, stb. Grafológia, mint teszt.

Speciális szempontrendszer alapján a megfelelést skálázzuk.

Helyszíni tanácsadás.

A megrendelő igényének megfelelően, az általa megjelölt célterületek grafológia alapú vizsgálatával, szóban történik.

 

Szakértői vélemények

Írásszakértői vélemények készülnek

 • Kézeredet azonosság megállapításáról (fenyegető, zsaroló levelek, végrendelet, szerződések)
 • Személyazonosításról (számla- és aláírás hamisítások)
 • Írógép- bélyegző-lenyomat vizsgálatáról, hamisításának felderítéséről
 • Szerződések hitelességének megállapítása céljából

Grafológus-szakértői vélemények készülnek

 • Névtelen levelek írójának felderítéséhez, személyiségvizsgálatához, jobb- és balkezesség megállapításához
 • Búcsúlevelek elemzéséről
 • Okmányok aláírás-vizsgálatánál a szabad akarat, illetve a kényszer alkalmazásának megállapításáról
 • Gyermek-elhelyezési perekben a bírói döntéshozatal segítése céljából
 • Válóperes ügyekben a felek pozitív vagy negatív személyiségfejlődési irányainak megállapítása érdekében
 • Eltartási szerződések kötésénél egyik vagy mindkét fél véleményezésére
 • Kényszer, függőség felderítéséhez
 • a valós tények elferdítésének, eltitkolásának, megmásításának hajlamáról a vizsgált személynél, a kézírás kriminogén jellegének, valóságtartalmának megállapításáról
 • Elhalt személyeknek a kézírás pillanatában fennálló pszichés státuszáról.

 

Pályázati sorrend kialakítása több, kézzel írt önéletrajz esetén

 

Új munkatársak jelentkezése esetén a szakmai hozzáértésen kívül fontossá válhat a jelentkező személyisége. Vérmérséklete, alkalmazkodóképessége, precizitása, megbízhatósága, a konfliktushoz való viszonya, személyiségének érettsége, segítőkészsége, önállósága, stb. A leendő munkaadó által kiválasztott szempontrendszer alapján végezzük az értékelést.

 

Pályaválasztási szakvélemény kialakítása

 

17 éves kortól ajánljuk felelősséggel. Nézetünk szerint ez alatt a kor alatt annyira változékony a személyiségstruktúra, hogy bármilyen vélemény időszakos jellegű lehetne. A vizsgálathoz szükséges írásminták jellegéről és terjedelméről szóbeli felvilágosítás kérhető központi irodánktól telefonon. A vélemény vizsgálati tartománya kiterjed a képességekre, készségekre, akarati funkciókra, érdeklődési területre, motiválhatóságra, érzelmi hozzáállásra, kapcsolattartási mutatókra. önértékelési jellemzőkre. Mindenki számára érthető grafikonos ábrázolással jelenítjük meg a mért paramétereket. Mindezeken túl konkrét képzőintézmények megjelölésével, felsorolásával is segítjük a felelősségteljes döntést.

 

Párkapcsolati tanácsadás

 

Mindkét fél (vagy három!) kézírására szükségünk van. Teljes terjedelmű írásmintákat vállalunk vizsgálatra. (Kérjen telefonon felvilágosítást irodánktól) Pár soros mintaanyagból nem dolgozunk. Saját speciális szempontrendszerünknek feleltetjük meg az írásokat, mely után a megrendelő többek között választ kap a következőkre:

Összeillőségüket mely tulajdonságok erősíthetik vagy gyengíthetik

Milyenek a személyiség érettségét, dinamikáját tekintve külön-külön. Milyen párkapcsolati motivációk hatnak leginkább közöttük (biztonságigény, hódításvágy, érzelmi kötődés, szexuális élménykészség, stb.). Milyen dominanciaviszonyok vannak jelen, s ezek milyen irányultságot szabnak a viszonynak. Kinek milyen erős a kötődési szükséglete, stb. Energiák mennyisége, levezetődésének milyensége, szublimációk.

 

Gyermekrajz elemzés

 

Pedagógus-grafológus kollégáinkhoz fordulhat bizalommal, ha úgy érzi gyermeke viselkedésén, hangulatán nyugtalanító változást észlel, s szeretne közelebb jutni az okához. Rejtett kötődések, félelmek vágyak tárulnak fel akár már az óvodáskorúak rajzaiból is. Válóperes ügyeknél is segíthet a grafológus ki nem mondott gyermeki érzelmek tolmácsolásában.

 

 

 
Könyveink

Munkatársak
Facebook oldalunk

Tekintse meg Facebook oldalunkat is, "Ágnes Katona" név alatt.