Publikációk

Oktatóink, hallgatóink, külsős szakemberek, szakértők cikkeinek adunk teret itt.Sok érdekes témáról olvashat, letölthető formában.

Online jelentkezés

Online jelentkezés

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál nyilvántartásba vett képző intézmény. Nyilvántartási száma: 10-0177-44 Érvényességi ideje: 2004. május 13-tól FOLYAMATOS!

Az Országos Írásszakértő Intézet KFT. fő tevékenysége a felnőttképzés, szakképzés valamint a vizsgáztatás. Az intézet elődje az Írásszakértő Betéti társaság 1996. július 22-én alakult. Immár 20 éve grafológus és írásszakértő képzéseket és vizsgákat szervezünk. A 2014. júniusi vizsgaidőszakkal bezárólag több, mint 1500 OKJ-s grafológus bizonyítványt és több mint 300 Írásszakértő tanúsítvány adtunk át intézetünkben végzett grafológusoknak és írásszakértőknek. „Pedagógiai-grafológia” c. akkreditált pedagógus tovább képzésünkben számos tanár, tanító, óvónő ismerte meg munkája során kiválóan alkalmazható grafológia munka területeit. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott és engedélyezett akkreditált pedagógus képzésének száma: OKM-1/83/2010.

Iskolánk az iskolarendszeren kívüli oktatásról szóló jogszabályoknak megfelelően működik.

Most ősszel csak Grafológusképzést indítunk!

--------------------------------------------------------------------------------------

Képzési tájékoztató a grafológus képzéshez

Indul: 2017. október 8.-án,

2-3 hetente  VASÁRNAP-i napokon

Oktató: Katona Ágnes

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15-ig !!!

Jelentkezés bemeneti feltétele: érettségi bizonyítvány

Előzetesen elvárt ismeret: Számítástechnikai alapismeretek

Tanulmányi idő: három félév (tantárgybeosztást lásd. Tematikák)

Képzés díja: 100.000 Ft / félév (részletfizetés és kedvezmények lásd: árak)

1. típusú képzés formája: - modulrendszerű, csoportos képzés

Képzés helyszíne: Budapest , V. ker.

A féléves konzultációk időpontját az órarendben fogjuk megküldeni. csak az 5000 Ft regisztrációs díjat befizetett hallgatóknak.

A foglalkozások előre kiküldött féléves órarend szerint, két-három hetente vasárnapi napokon 9-15 között lesznek.

 

A képzés zárása: A képzés eredményes befejezése után záró vizsgára lehet jelentkezni.

A képzés elvégzését igazoló okirat: Az Országos Írásszakértő Intézet Kft.

GRAFOLÓGUS oklevele

Grafológus képzési programunk ismertetője:

Az Országos Írásszakértő Intézet Kft. az országban  egyedülálló módon, saját grafológiai programját államilag akkreditáltatta. A program akkreditáció érvényessége 2015. március 31-én lejárt, (azaz országos szinten megszűnt, maga az eljárás), de ezen akkreditált képzési program szerint tanítjuk továbbra is a grafológiát. Az ismertető szövege a továbbiakban megegyezik az akkreditált grafológus képzés ismertetőjével. A képzési programba, az OKJ-ban még nem szereplő újabb szakmai ismeretek kerültek. (Személyiség-lélektani modellek)

Jó szakember = jó munka.

Keresd a minőséget, tanulj itt.

Olyan grafológus szakemberereket képzünk, akik a képzés során elsajátított ismereteikre alapozva a kézírás és más hasonló grafikus produktum pl. rajz, firkák felhasználásával a vizsgált személyre vonatkozó pszichés, és szomatikus jellemzőket. Saját programunk alapján képessé válik átlátni a különféle személyiségmodellek eltérő és különböző jellegzetességeit, majd közös szintézisbe emelni azokat. Az így képzett grafológus a tanulmányai során képessé válik a grafikum  jellemzőihez – a grafológia elméleti ismeretei felhasználásával – személyiségjellemzőket, fizikai, pszichikai, biológiai állapotokat hozzárendelni; valamint   mindezeket úgy dokumentálni, hogy megállapításai másik szakember számára is követhetők és bizonyító erejűek legyenek. A grafológusi munka jól körülhatárolható és önálló része a grafikum vélhető keletkezési körülményeinek feltárása, amely magában foglalja a speciális pszichikai és fizikai állapotra (fáradtság, kimerültség, kényszerítés, beszámíthatatlanság /mentális, pszichés okokból, illetve különféle szerek használata következtében előálló / stb.) vonatkozó utalást is . A grafológus szakember a megszerzett tudására támaszkodva felkérhető minden olyan területen való közreműködésre, tanácsadásra és konzultációra, ahol az írásvizsgálati módszerek eredményeinek alkalmazásával kiegészítheti, vagy új megvilágításba helyezheti a vizsgált személy élethelyzetével kapcsolatos információkat. A grafológus alkalmazható pl. az alábbi területeken: személyügyi kérdésekben (munkatárs-kiválasztás), pályaorientáció, pedagógiai, kapcsolati, párkapcsolati, mentálhigiénés, kriminalisztikai kérdésekben, klinikai (patológiai) esetekben.

Grafológus képzésünket ajánljuk.

Emberi erőforrásokkal foglalkozó szakemberek részére úgy a gazdasági szférában, mint a közszolgálati szférában egyaránt. Munkaerő piacon munkavállalók közvetítésével, kiválasztásával foglalkozók, személyzeti és pályaválasztási szakértőknek. Munkahelyeken a vezetői alkalmasság, kiválasztás, csapatépítés terén dolgozók részére.  Oktatásban, pedagógiában, gyógypedagógiában dolgozók, óvónők, tanárok, tanítók. Szociális területen dolgozók, így a szociális munkások, szociális segítők, szociális gondozók. Pszichológusok, családsegítők. A rendőrségen bűnüldözéssel, bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek, rendőrök. A büntetés végrehajtásban az elítéltekkel foglalkozó munkatársak részére.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafológia továbbképzés előadás sorozat

Előadó: Urbán Gabriella okleveles írásanalitikus, grafológus-szakértő

Budapesten. A helyszínről a jelentkezőket e-mailben értesítjük!

Íráselemzés gyakorlatok már végzett hallgatóknak!

2017. december 2. szombati kezdéssel

havi két szombat Urbán Gabriellával. Alkalmanként 5000 Ft.

9-15-ig, XI. ker Karolina út

Jelentkezés: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

A jelentkezéseket e-mailben folyamatosan fogadjuk. A részvétel korlátozott, az első 20 fő jelentkezését fogadjuk el.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gyermekrajz elemzés szabadkurzus


Előadó: Urbán Gabriella okleveles írásanalitikus, grafológus-szakértő, vezető szaktanácsadó

Helyszín: Budapest

Időpont:  2017. november 19. vasárnap 9-15 óráig

Jelentkezéseket e-mailben folyamatosan fogadjuk, de a részvétel korlátozott, az első 20 fő jelentkezését fogadjuk el.

Ára: 10.000 Ft

Jelentkezés módja: 9.900,- Ft befizetéséről szóló igazolás valamint a részt vevő adatinak (neve, címe, telefonszáma) beküldése (mindkét emailcímre!)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Országos Írásszakértő Intézet Kft. Erste Banknál vezetett 11994507- 06410438 -10000001 számú számlára.A közleményben kérjük feltüntetni a részvevő nevét, „gyermekrajz elemzés Budapest”

Gyermekrajz elemzés tartalmi ismertető:

A gyermekírások elemzése komoly felkészültséget, és speciális ismereteket kíván a grafológustól, mégis sokszor kevés az információ a gyermek fejlődéséről, lelki egészségéről, problémáiról. A gyermekrajzon megjelenik a gyermekek érzelmi élete, szociabilitása, énképe, világhoz való viszonyulása. Ehhez kívánunk kulcsot adni a 7,5 órás kurzuson. A résztvevők megismerhetik a gyermekrajz-vizsgálat alapjait, vizsgálati szempontjait és jelentését.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tanácsadás technikák" pszichológia szabadkurzus grafológus képzéshez

Előadó: Ámon Angéla Pszichológus

Helyszín: Budapest, (A jelentkezőket e-mailben értesítjük.)

Időpont: A grafológus képzés  órarendjétől függően 2016 őszén egy szombat vagy vasárnap 9-15 között

Ára: 10.000 Ft

Jelentkezés módja: 10.000,- Ft befizetéséről szóló igazolás beküldése (irodai e-mail címre kérjük!)

Országos Írásszakértő Intézet Kft. Erste Banknál vezetett 11994507 -06410438 -10000001 számú számlára vagy kérjen csekket az oktatójától. A közleményben kérjük feltüntetni a részvevő nevét, „Tanácsadás tech. psz. Bp.”

A kurzus célja a különböző tanácsadási technikák, terápiás lehetőségek megismertetése. Milyen terápiás lehetőségek léteznek,, hogyan működnek, és milyen esetben ajánlhatók, alkalmazhatók a grafológia területén.

------------------------------------------------------------------------------------

Felnőtt rajzelemzés szabadkurzus

Előadók: Urbán Gabriella okleveles írásanalitikus, grafológus-szakértő, vezető szaktanácsadó

Helyszín:  Budapest, a jelentkezőket e-mailben értesítjük

Időpont: 2018. január (hamarosan kiírjuk)

Jelentkezési határidő: a jelentkezéseket e-mailben folyamatosan fogadjuk.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

A részvétel korlátozott, 20 fő jelentkezését tudjuk fogadni.

Ára: 10.000 Ft

Jelentkezés módja: 10.000- Ft befizetéséről szóló igazolás beküldése (mindkét megadott e-mail !)

Országos Írásszakértő Intézet Kft. Erste Banknál vezetett 11994507-06410438 -10000001 számú számlára. A megjegyzésben kérjük feltüntetni a "részvevő nevét, felnőttrajz elemzés”

Amennyiben a kurzus elmaradna, hiánytalanul visszautaljuk az összeget!Felnőttrajzok elemzése kurzus tematikája:

A kurzuson a résztvevők betekintést kapnak a felnőttrajzok elemzésének lehetőségeibe. Esettanulmányok segítségével bemutatjuk a felnőttrajz tesztek és a kézírás közös pontjait, és a különbségekben rejlő lehetőségeket.

A nap végén kipróbálhatják a szerzett tudásukat, kiscsoportos formában, rajzok elemzésén keresztül.

--------------------------------------------------------------------------------------

Grafológiai módszerek: Rezonometria képzés  Budapesten

2018. január 28. vasárnap.

Jelentkezési határidő: 2017. jan. 26. (a részvétel korlátozott,  20 fő jelentkezését tudjuk fogadni.)

Tanulmányi idő: egy félév 45 óra

Képzés helyszíne:  Budapest, XI. ker. Karolina út

Oktató: Urbán Gabriella

A képzés díja: 58.000

Képzés jellege: levelező vasárnap  9.00 -15.00 óra között 6 alkalommal

Ajánlott a grafológus, vagy grafológus szakasszisztens végzettség, valamint a mérősablonnal történő mérés ismerete.

Jelentkezés: e-mailben (név, cím, telefonszám)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Befizetés az Erste Bank számlaszámra: 11994507-06410438-10000001   vagy a helyszínen

A rezonometria az utóbbi évtized grafológiai eredménye, Dr. Szidnai László által kifejlesztett módszer. Az írás mérésén alapul, és nem más, mint az írás belső arányainak elemzése. Speciális mérőeszközzel mért adatokkal dolgozunk.

Iskolánk hallgatói ismerik ennek a „mérősablonnak” a használatát.

A hagyományos grafológia segítségével megismerhetjük a duktor viselkedését: mit tesz, hogyan reagál különböző helyzetekben, a rezonometriai elemzéssel viszont a miértet is megtaláljuk. Miért érzi magát rosszul a bőrében, miért nem tud bizonyos helyzeteken túllépni, miért ismétlődnek vele mindig ugyanúgy bizonyos dolgok, pl.: miért követi el mindig ugyanazt a hibát? A módszer a tudatalatti mechanizmusokat tárja fel, így talál választ az ilyen típusú kérdésekre.

Ha pedig megvan az ok, akkor az utána következő kérdésre is megvan a válasz: mit tegyen, hogy jobb legyen?

A kurzus a módszer alapjaiba vezet be, és megtanít másképpen ránézni az írásokra. Azoknak ajánljuk, akik tisztában vannak a grafológia alapjaival legalább a tömbtől az oválokig.

 

 
Könyveink

Munkatársak
Facebook oldalunk

Tekintse meg Facebook oldalunkat is, "Ágnes Katona" név alatt.