Publikációk

Oktatóink, hallgatóink, külsős szakemberek, szakértők cikkeinek adunk teret itt.Sok érdekes témáról olvashat, letölthető formában.

Online jelentkezés

Online jelentkezés

Anziksz, avagy a képeslapok üzenete (Papp Zsuzsa)

Anziksz, avagy képeslapok üzenete

címmel bocsátom útra a honlap grafológus és érdeklődő olvasói számára azt a sorozatot, melyben a képeslapok írói és a lap üzenete közötti összefüggésket tárom fel.

Ünnepek alkamával megszaporodtak üdvözlőkártyáim, melyek grafológus szemmel sok-sok érdekességet tártak fel az írás és a kép összefüggéseit vizsgáló szakértőnek
Egyetérthetünk abban, hogy a különlegesalkalmakra, ünnepekre küldött (egyénileg választott )képeslapok és írójuk személyisége között grafológiai -pszichológiai megfeleltetésekré adódik alkalom. Eltekintve attól, hogy az üzletek kínálatából lehet, de nem kötelező választani, egy-egy anziksz jellemzi feladóját.
Vizsgálódásaimban az volt a fő szempont, hogy a kép vizuális tartalma, képzőművészeti értéke, netán értéktelensége hogy függ ösze a duktor személyiségével.Így meglehetősen komplex a kutatás: egyszerre kell a kommersz vagy magas művészi vizuális értéket és a komplex személyiségstruktúrát összevetni.
Gondolom, nem vagyok egyedül azzal,hogy az irásminták olyan széles skálája áll rendelkezésemre, mellyel nem lehet, nem szabad nem foglalkozni.Remélem, a cikk olvasói is kedvet kapnak ehhez az izgalmas grafológiai vizsgálódáshoz.
Legfontosabb alkalomnak a karácsonyt tartom e szempontból, hiszen ennek az ünnepnek van a leggazdagabb érzelmi tartalma: a szeretet, a megértés, az elfogadás, a hitélet, és az ünnepkör egész szimbolikus üzenete.
Az elsőként  bemutatott képeslapot egy pedagógusházaspártól kaptam.
Milyen lapot is választhat a pénztelen, ám érzelmekben gazdag, humánus értékekben magasan kiemelkedő család nőtagja? Mert igen, általában a család nőtagja tartja számon az ünnepeket,a Mater Familias,akinek megtartó ,összefogó szerepe nélkülözhetetlen.Ő az, aki számontartja  a családi-rokoni -társadalmi kapcsolatokat, ő vállalja magára a kapcsolattartás e formáját, ami bizony idő, energia és odafigyelés és nem utosósorban szeretet kérdése.
Nos,lássuk.
A kreativ, csupa élet, csupa dinamizmus fiatal családanya nem járkál képeslapboltokba, nem válogat a postai szegényes kinálatból: maga készit képeslapot.
Ő az az asszonya, aki nem sajnálja a fáradságot leülni beszélgetni gyermekével, meghallgatni férje gondjait, mellesleg aktiv tanárként teljes munkahelyi életet él.Ő az, aki saját készitésű lappal lepi meg szeretteit;irásából következtetve sohasem egyformával.Mindegyik képe önmagában egy műalkotás, hiszen a hölgy kreativ, alkotó ember.Képtelen a sémákra,a  sablonokra; mindenki egyformán fontos a számára, ezért mindenki egyénre szabott ajándékot kap.Jelen esetben a papirmaséhoz hasonló temperával pontozott ,piros paszpartuba fogott képet készített.A hölgy tanitónő,ezért nem csoda, ha  a kép picit visszatükrözi a kisiskolások karácsonyi romantikáját: hó, téli este, csillagok.
De ebből a képből és irójából süt a család és az emberek szeretete:a három ház a család maga, hiszen éppen úton a negyedik tag, Lázár a pocakban.Az egész család szeretete süt a képből: a kicsi lány suta keze, a papa határozottsága, a mama jóizlése.
A fehér-kék hidegségét oldó piros keret egész világukat reprezentálja, a sárga szinű hold az anyaság jelképe,a középső házon diszkréten megjelenő kereszt a hit üzenete.
A képeslap hátán található irás az áradó, ám korlátokkal, tudattal kontrollált érzelmeket üzeni.
Zsuzsa lelke, irányitója, vezére ennek a kis csapatnak,ahol Zoli ugyanolyan elismerést, szeretetet és megértést kap, mint Eszti, és a még meg sem született, de már nagyon várt Lázár.(a hold motivuma a terhes nőknél abszolut szimbólum).
De jut ebből az áradó aktivitásból,dinamizmusból,kreativitásból mindenkinek, aki Zsuzsa és családja számára fontos,hiszen az irás hiteles, őszinte érzelmeket tükröz Mentálisan érett, kiforrott, ám gyermeki tisztaságát és nemességét megőrző családanya  üzenetében gyönyörködhetünk,aki vállalja saját maga és családja teljességét,annak gondjaival, nehézségeivel együtt.
Szép a kép, szép és hiteles az üzenet.

Kedves Zsuzsa! Köszönet a szép anzikszért és annak tartalmáért!

 

 

 
Könyveink

Munkatársak
Facebook oldalunk

Tekintse meg Facebook oldalunkat is, "Ágnes Katona" név alatt.