Publikációk

Oktatóink, hallgatóink, külsős szakemberek, szakértők cikkeinek adunk teret itt.Sok érdekes témáról olvashat, letölthető formában.

Online jelentkezés

Online jelentkezés

„Több” mint kézírás…!?

I. rész


Mindig foglalkoztatott a régi korok írása, ami számomra a szépségükből ered. Egy kis betekintést szeretnék nyújtani azok számára, akik hozzám hasonlóan a „lassúbb tempó” hívei.
Már az ókori görögök sejtették, hogy az írás feltalálása az emberi fejlődés egyik fontos mozzanata lesz. A görög mitológia szerint Prométheusz ellopta a tüzet az égből és megtanította használatára az embereket, ellopta a mesterségeket, feltalálta az írás tudományát és az embereknek ajándékozta.
A néprajztudomány a természeti népek és a civilizált népek között az írást tekinti megkülönböztetett határvonalnak. De nemcsak határvonal az írás, hanem a népek műveltségének egyik fokmérője is. Az írás ismertségéből, tudásából és abból, hogy valamely országnak van-e és mennyi analfabétája, képet alkothatunk az ország műveltségi viszonyairól. Ebbe persze beletartozik a tudományos és műszaki fejletség is.
A feltörekvő osztályok fejlődésében mindig nagy szerepet játszott az írás elterjedtsége. A középkori iskolák szűk körre korlátozott írástanítását a kialakuló polgárság, városi patríciusok törték át azzal, hogy iskolákat alapítottak és gyermekeiket tanítatták. Az iparosodás és a kereskedelem elterjedése (más népekkel való üzleti kapcsolat) elősegítette az írás minél nagyobb rétegben való elterjedését. Szükség volt írni tudó emberekre a különböző szerződések rögzítéséhez. A polgárosulással együttjárt, hogy a feltörekvő új uralkodó osztály tagjai, fiaikat külföldi egyetemre küldték tanulni. Fejlődött a levelező kereskedelem. Mindez szükségessé tette az írni – olvasni tudás terjedését s egyben a gyorsabban írható betűformákat is.
A betűírás kialakulását igazából három tényező befolyásolta: I. a társadalmi szükséglet, II. az anyagi és technikai fejletség, ami meghatározza milyen alapanyagú és minőségű az írófelület és az íróeszköz. Ez a három fő tényező azonban nem egyforma erővel jelentkezett a fejlődés minden szakaszában.
A betűk alapformáinak rögződéséig nagyobb szerepe volt a társadalmi szükségletnek, mint az ízlésnek. Az alapformák rögződése után fordított lett a helyzet. A betűk díszítettségét vagy egyszerűségét a kor ízlése nagyobb mértékben befolyásolta.
A korabeli gót betűs írás nehézkes volt, nem felelt meg a növekvő elvárásoknak és a gyorsabb írás érdekében elkezdték összekapcsolni a betűket. Ekkor alakult ki a mai kézírásunkra jellemző betűegybeírás. De elég, ha csak a századunkat nézzük, akkor is tapasztalhatjuk a társadalmi szükségletnek a betűkre gyakorolt hatását. A folyóírás betűinek egyszerűsítésével akkor kezdtek foglalkozni, amikor az élet egyre gyorsuló ütemével már nem volt összhangban a sok időt igénylő, lassan írható kalligrafikus szépírás használata.
Az ellipszisen alapuló, árnyalt vonalú, kötővonallal ellátott, dőlt betűs szépírás a 18. És 19. Század fordulóján alakult ki, abban az időszakban, amikor a népiskolákat megalapították. A Kalligrafikus szépírás nagy kézügyességet igénylő, rajzolt írás.

Egy 1878-as Adásvevési szerződésen a mindennapi életbe való alkalmazására találtam, remek szemléltető anyagot: Az írásban felfedezhetjük a jellegzetes szépírás jellemzőit, ugyanakkor már egyszerűsítésekkel is találkozhatunk. Az aláírásban a vezetéknév kezdőbetűje egy „S” tipikus kalligrafikus vonalvezetéssel íródott. Képzését a felső vonalköz, felső vonalától balra kanyarodó vízszintes árnyaltság nélküli ellipszis vonallal indul. Az ellipszis a felső vonalnál balra kanyarodik, dőlt tengelyű, lapos hurokvonalat képezve, lángvonalba megy át. A továbbiakban a betű befejezőrészének az előírás szerint nem szabadna az alsózónába lemennie. Itt már láthatjuk a tudat alatti által létrehozott mozgástöbbletet. A kis „r” betű befejező vonala szinte az „égbe”, a szellemiséghez nyúl onnan segítséget kérve. Az alsó paráf térölelő mérete, én kihangsúlyozásáról, fontosságáról ad képet.
kinagyított felvétel az aláírásrólSzékesi István
grafológus, írásszakértő
 
Könyveink

Munkatársak
Facebook oldalunk

Tekintse meg Facebook oldalunkat is, "Ágnes Katona" név alatt.