Publikációk

Oktatóink, hallgatóink, külsős szakemberek, szakértők cikkeinek adunk teret itt.Sok érdekes témáról olvashat, letölthető formában.

Online jelentkezés

Online jelentkezés

 

Milyen legyen a szakdolgozat?

Urbán Gabriella:

 

Az OKJ 54 789904 grafológus vizsga követelményeinek megfelelően előzetesen elkészített vizsgamunkát, szakdolgozatot kell beadnod a vizsga előtt 60 nappal, majd ezt a gyakorlati vizsgán max. 30 percben megvédened.

Formai követelmények

A szakdolgozat terjedelme minimum 45, maximum 100 A/4-es gépelt oldal. Mellékelni kell hozzá a vizsgált írásminták másolatát, eredeti méretben és a mérési adatokat tartalmazó másolatokat, szintén eredeti méretben. A szakdolgozat kötési módját a vizsgáztató intézmény szabja meg. Mindenképpen fontos a stabil kötés, és az írásminták elhelyezését úgy kell megoldani, hogy a kötés ne takarja el a szerkezeti elemeket - bal margót, sorkezdeteket, stb. - ennek érdekében javasolt egy, a minták számára kialakított zseb.

A vizsgálati eredményeket táblázatok, diagramok a mellékletben helyezhetők el.

 

Tartalmi követelmények

Téma

A dolgozat 5 esetleírás, amelyben részletesen leírod a munkád menetét, az írásminta kézhezvételétől a válaszlevél megfogalmazásáig.

A szakdolgozat részei

(ajánlott tartalom)

Kapcsolatfelvétel

Tartalmazza a felkérés körülményeit, a duktor kérését, kérdését.

A vizsgálati módszer

Itt ismerteted, hogy mely szakirodalomban szereplő módszerrel mértél, milyen algoritmus szerint vizsgáltad az írást, és milyen eszközöket használtál a mérés során (vonalzó, nagyító, mérősablon, számítógépes program, stb.).

A vizsgálat tárgya

A duktor adatai

Itt szerepelnek az íráselemzéshez szükséges adatok (neme, kora, végzettsége, szemüveg, gyógyszer, írást akadályozó tényezők)

A vizsgált írásminta

Itt térj ki a vizsgálati helyzet megtervezésére, milyen jellegű írásmintát készíttettél a duktorral, és itt ismertesd az írásminta adatait

pl: A/4-es méretű, sima fehér géppapírra kék golyóstollal írt, "Tisztelt Grafológus!" kezdetű, ".amilyennek mutatom magam." szavakkal végződő, aláírással és dátummal ellátott, grafológusi vizsgálatra készült eredeti írásminta.

A vizsgálat menete

A mérések

Itt ismertesd a kijelölt mérési helyeket, hivatkozz a mérési adatok lelőhelyére. A mellékletben elhelyezett írásminta-másolaton rögzítheted az adatokat, hogy a vizsgabizottság a mérési eljárást, a mérés pontosságát ellenőrizni tudja.

Ajánlott a mérés eredményeit táblázatba foglalni, és ezt a mellékletben elhelyezni. Itt szerepelhet minden szerkezeti elem méret, alak és irányjellemzőivel kapcsolatos megállapítás. Ez jól áttekinthető dokumentációs forma.

Itt, a végén találhatsz olyan táblázatformulát, amire gondolunk, valamint a vizsgálati szempontokat (méret, alak, irány) tartalmazó segédtáblázatot, nehogy kimaradjon a vizsgálatból valami.

A mérési adatok feldolgozása

Megindokolod az adatok feldolgozásának sorrendjét. Értelmezed a mérési eredményeket. (Ne felejtsd: mérni tágabb fogalom, mint a méretet és a dőlést megállapítani. Mérésnek tekintjük az alakvizsgálatot, a globális jelenségek becslését, stb...)

Az értelmezés során derüljön ki az is, hogyan bontakozik ki előtted a duktor személyisége. Jó, ha dinamikus képet kapunk róla... (ez esetben kiderül, mi a stratégiája, milyen helyzeteket tud hatékonyan, sikeresen megoldani és mely helyzetek okoznak gondot számára).

Ebből a részből látja a vizsgabizottság, hogy a vizsgálati eredményeket jól értelmezted-e, hogy mit, miből következtettél. De látja a gondolkodási folyamatot is: hogy áll össze a mozaikkockákból a kép.

 

 

 

 

A diagramok

Itt kapnak helyet a felhasznált pszichogramok, amit szeretsz használni és tudsz értelmezni. A Carnap-Cristiansent Szabó Szilvia Szombathelyi szakdolgozatíró vitte számítógépre. Az Alfons Lüke diagramot én. A diagramot kedved szerint a munka elején vagy a végén illesztheted az eszköztáradba.

A Christiansen - Carnap féle pszichodiagram

A pszichogramot a következőképpen szerkesztheted: jobb "klikkel" rákattintasz a diagramra. A "munkalapobjektum" feliratra gördíted az egeret és a legördülő menüből rákattintasz a "megnyitás" szóra. Ezzel megnyitod diagramot, és az alján megjelenik a "Munkalap 1" címke. Erre klikkelve tudod előhívni azt a munkalapot, amelyen az adatok vannak. (A diagram bal felső részén találod.) Az adatok beírása után kattints a a Diagram4 címkére, és zárd be az objektumot.

Példánk: Introvetált - feszült típus

Értelmezd az ábrát! Az ábra a végén található példához tartozik!

 

 

 

Alfonz Lüke pszichodiagramja

Jobbklikkel menj a diagramra, és kattints a "Diagram objektum" "Megnyitás" menüpontjára! Itt szerkesztheted az adatokat. Zárd be és kész!

Értelmezd a pszichogramot! Példánk a végén található dokumentációminta része.

"Nyers" személyiségkép

Itt már nem fontos, mit miből kaptál. A pszichológiai jelentéseket rendezd! Keress összefüggéseket a különböző tulajdonságok között, és következtess arra, hogy határozzák meg ezek a személyiséget, hogy befolyásolják a viselkedést. Csoportosítsd a tulajdonságokat a szokásos szempontok, személyiségterületek szerint.

Minden, amit tudsz róla, amit megállapítottál, amit látsz a kézírás alapján, itt most finomítás nélkül leírható.

Mi a tipikus viselkedési stratégiája, taktikája az életben?

Milyenek a mentális képességei?

Milyen az önmagához való viszonya?

Milyen a másokhoz való viszonya?

Melyek a munkavégzésének jellemzői

Tanácsadás és etikai szempontok

Miben és hogy lehet segíteni?

Itt határozd meg a taktikát, mire helyezed a hangsúlyt, hogy építed fel a válaszodat! Kérdésére, problémájára hogy tudsz választ adni? Mit akarsz elérni és hogyan?

Etikai megfontolások

Itt fogalmazd meg, mire kell tekintettel lenni a válaszlevélben. Mire kell ügyelni, mit kell különös odafigyeléssel kezelni, és miért.

 

Válaszlevél a megbízónak

Az előbb megfogalmazott alapelveidnek megfelelően készítsd el azt a változatot, amelyet a duktor kezébe adsz!

Kedves Petra!

Köszönöm, hogy megtisztelt a bizalmával és problémája megoldásában a segítségemet kérte. ...

 

...legalább 2 oldal terjedelemben (12-es betű, 1-es sorköz).

Üdvözlettel

Urbán Gabriella

grafológus

 

VÉGÜL: Kiegészítheted: a duktor visszajelzése c. fejezettel.

 

Felhasznált szakirodalom:

Sorold fel, mit használtál munka közben. Nemcsak a grafológiai, hanem a pszichológiai szakirodalomra is gondolhatsz!

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogy néz ki ez az én táblázatomban?

Alább találhattok egy üres táblázatot. A táblázat könnyen átalakítható, nekem ez a forma tetszett, de van a programban sokféle egyéb mutatós változat.

Utána ott a minta, egy kész elemzési dokumentáció részlete: néhány szerkezeti elemének vizsgálatát idézem és az utolsó táblázatban ezek értelmezését.

Én a "Funkciókocka szerint vizsgáltam az írást, ami "komplex" típusú, ezért az 1. szintű elemek mellett 1-es sorszám található. Ugyanezek értelmezése az utána szereplő táblázatban szintén "kockás" az értelmezési síkok sorrendében szerepel.

Olvashatod azt is, hogy fogtam neki a munkának (első néhány gondolat) és azt, hogy a táblázatban szereplő értelmezések hogy néznek ki a szövegben (a tömb és a sorok esetében).

Láthatod, hogy nem sok a 45-100 oldal terjedelem, inkább arra kell vigyázni, hogy egy esetleírás ne haladja meg a 20 oldalt! (A mellékletek nem tartoznak az oldalszámba!)

Íráselem

mérete

alakja

iránya

globális

sebesség/nyomaték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itt a dolgozat első néhány gondolatát olvashatod. A fenti táblázat néhány sorának értelmezése az én elképzelésem szerint a szövegben a következőképpen néz ki:

KAPCSOLATFELVÉTEL

Telefonon keresett meg egy ismerősön keresztül. Én nem ismertem személyesen. Kérdése...

A DUKTOR ADATAI

Példa Petra 22 éves, egyetemista jobbkezes lány. Szemüveget nem visel, gyógyszert nem szed. Az írást gátló egyéb körülményekről nincs adat.

AZ ÍRÁSMINTAVÉTEL

A telefonon megbeszélt módon egy A/4 terjedelmű, megszólítással és aláírással ellátott szöveget írt. A szöveget másolta.

A VIZSGÁLAT MENETE

A vizsgált írás:

1 A/4-es oldalnyi, golyóstollal, sima fehér lapra írt "." szavakkal kezdődő, ".." szavakkal záródó, aláírással ellátott grafológiai elemzés céljára készült írásminta.

Vizsgálat eszközei:

A Szidnai-féle "GrafOpticalculator 2003." mérősablon és számítógépes program 2004.

6x-es és 35x-szörös kézi nagyító, mikroszkóp.

A méréseket a Dr. Agárdi - Dr. Szidnai: A grafológia kézikönyve G.I. Bp. 1998., Dr. Szidnai László: Optimalizált mérések a grafológiában Grafododakt Bp. 2004. c. munkákban megfogalmazott alapelvek szerint végeztem, és az eredményeket ezek szerint értékeltem. Az értelmezésekhez felhasználtam a fent megjelölt munkákon kívül Dr Szidnai László: Bevezetés a funkciókocka elméletébe Grafodidakt 2004. c. munkáját.

Az elemzést a "funkciókocka" módszere szerint készítettem.

A mérési adatokat a mellékletben található mintamásolatokon rögzítettem, és táblázatban összesítettem. Ugyanitt található a Grafopticalculator számítógépes mérőprogram táblázata is.

Első benyomások

Az írás térkitöltő, formahangsúlyos, mesterkéltnek hat. Feltűnőek a hatalmas betűszárak, összefonódó, egymásba metsző sorok. A felső és az alsó zónába való kimozdulás nagy terjedelmű, de gyenge lendületű.

Értelmezés: fontosnak akar látszani, viselkedés, álarc mögé bújik. A formák egyéninek hatnak: esztétikai érzéket, kreativitást egyéni gondolkodást mutat. De az egyéni jelleget épp a felső és alsó zóna adja, ahol a mozgás nem elég energikus, sem nyomatékában, sem lendületében. Ezek szerint ez gesztus, s formák csak manírt hordoznak.

Az írást a KOMPLEX kategórába soroltam.

A KOMPLEX típus pszichológiai jellemzői:

A komplex mesterséges típus (Szidnai: Bevezetés a funkciókocka elméletébe 47. oldal)

Megpróbál kreatív képet mutatni, de inkább csak mesterkélt lesz, és mivel mindig ugyanazokat a formákat alkalmazza, viselkedésében sok a panelszerű elem. Ez az alkalmazkodását, problémamegoldását megnehezíti: nem tud a helyzethez illő válaszreakciót adni. Nem mutatja meg magát, a "maszk" megvédi a világgal szemben.

ÉRTELMEZÉSEK

Tömb:

Gyenge tagolású, nagy méretű, optikailag középen fent, valójában (mérés eredményeképp) jobbra fent helyezkedik el.

Jelemntése:

Gyenge a rálátása a világra, önmagára, erős önérvényesítő törekvése, központi szerepre törekvése befolyásolja a realitásérzékét, tisztánlátását. Kevéssé képes tudatosan irányítani az eseményeket, a cselekvésit, választásait, döntéseit.

Olyan, mintha a jövőre, a célokra koncentrálna, de ez csak a látszat, amit elhisz maga is, és a viselkedésével elhitet magáról, valójában a sikerorientáltság, dinamizmus, a közvetlen kapcsolatteremtés csak vágy, hiányzik a mozgás dinamikája, az erre való törekvés, a lendület. Megjelenik az elvágyódás, idealizmus.

Sorok

Távolsága kicsi (+1-es; a +4 bázishoz képest), a potenciális bázishoz arányos. Alakjuk homorú és egyenetlen, - ennek oka gyakran hogy a szavak felugrálnak - nem egyenletes a sorvezetés. A sorok iránya lefelé tartó,. A sortávolság változó: a tömb közepén nagyobb, a tömb vége felé vmivel kisebb. A sort az első betű/k után korrigálja, az első betű/betűk alacsonyabban vannak. A sor a szavakból nem épül mozgásfolyamattá. A betűszárak metszik egymást, a, sorok összeakadnak.

Nem jól méri fel a saját és mások helyzetét, gyakran téveszt arányt/irányt. Hajlamos belesodródni kellemetlen helyzetekbe, és ilyenkor nem is érti, hol hibázott, pl. Tapintatlan megnyilvánulásai is ebből fakadhatnak és nem a rossz szándékból.. Ez elbátortalanítja, ennek nyoma az írásban (és a cselekvésekben) a lendülethiány. A cél felé haladáshoz kell a magabiztos, reális helyzetfelismerésre épülő céltudatosság. Hogy tudna célokat kitűzni, hogy lelkesedhetne, ha nem képes jól felmérni, mit és hogyan kellene tennie. Hiányzik a tervszerűség, hiányoznak a stabil támpontok, energiáit elviszi a folytonos korrigálás, és valahogy mégsem jönnek ki jól a dolgai. (Ld. még Grafopticalculator táblázat értelmezése.) Ilyenkor álomvilágba menekül (ld. tömb), szórakozott, ábrándozik, álmodozik.

 

ÍRÁSELEM MÉRETE ALAKJA IRÁNYA GLOBÁLIS INTENZ/KINETIKA
1. Írástömb nagy, térkitöltő jobb, fent,(de optikailag középen fent) -gyenge tagolás: kis margók, kis sorközök;-bekezdések az eredeti szöveg szerint;-tömb közepén fellazulnak a távolságok nem jellemző
1. Sorok kicsi (+1; a +4 bázishoz képest), a potenciális bázishoz arányos homorú +egyenetlen(felugráló szavak) nem egyenletes sorvezetés lefelé -változó, a tömb közepén nagyobb, a tömb vége felé vmivel kisebb,de laza távolságok- első betű/k után korrigált sorvezetés- a szavakból nem épül mozgásfolyamattá a sor - metszések, sorösszeakadások nem jellemző
1. Szavak "0", bázishoz kicsi, erősen ingadozó "a" bal: ingadozóbb "0" "a" jobb stabilabb "0" nem jellemző cseréptörések, felugrások -"szavanként ír" - normálnál kötetlenebb
1. Törzsvonal homorú, kampós k, t, -ingadozó dőlés; átlagosan: álló - alapvonaltól felugró, alászaladó (változóan) törzsvonalak pl: t, H, stb. - váltzó hosszúságú törzsvonalak, -alsó zóna felé növeli a méretet normál nyomaték; normál nyomatékelhelyezés (reliefes vonal); kétzónás törzsvonalak nyomatéka a felsőzóna közepétől erősödik; a közép és alsó zónában erősebb
Jelentés/ ÍRÁSELEM 1. szintű 2. szintű 3. szintű 4. szintű 5. szintű
TÖMB: G-gyenge tagolás: kis margók, kis sorközök; kognitív gyenge logika, rossz rendszerező képesség, a tisztánlátás hiánya munkamód tervezési, szervezési problémák expresszív a jelenlét fontossága szimbolikus kötődés mozgásvezérlés gyengébb kontrollált
G-bekezdések az eredeti szöveg szerint; normakövetés szabálykövetés, vezetettségigény önállótlanság kontroll
M- nagy, térkitöltő ösztönös spontán befogadás sikervágy, önérvényesítési igény önkifejezés, központi szerepre törekvés térigény, tágított Én-határok gyenge kontroll
T - optikailag fent, közép, de mérve: fent, jobbra a jövő felé orientálódás, szellemiség felé törekvés, tudományos vagy transzcendens érdeklődés ötletesség, kisebb gyakorlati érzék sikerorientált, nyitott, közvetlen elvágyódás tevékenységi ösztön, lendület
SOROK G - a tömb közepén fellazulnak a távolságok munkamód megnövekvő biztonságérzet mozgásvezérlés oldódó, majd megerősödő feszültség szimbolikus "eleje", "vége" :a környezet számára fenntartott viselkedés kognitív a cselekvés kezdetén és végén működő koncentráció expresszív a szociális közegben átélt bizonytalanságérzet
G- a szavakból nem épül folyamattá a sor céltudatosság, célirányosság hiánya lendület hiánya, megtorpanások esetlegesség gyenge folyamatlogika rossz alkalmazkodás kiszámíthatatlan viselkedés,
G- az első betű után korrigált sorvezetés munkamód korrigálás mozgásvezérlés késleltetett kontroll szimbolikus első betű: a cselekvés kezdete kognitív figyelmetlenség expresszív szórakozottság
G-metszések, sorösszeakadások szervezési nehézségek kontrollhiány elhatárolási probléma tapintatlanság konfliktusok
T- iránya: lefelé tartó célok feladása gyenge teherbírás kevés vagy elfogyó energia lehúzóerő pesszimizmus kedvetlenség, csalódottság, levertség
M -mérete: kicsi vezetettségigény biztos pont keresése gyenge logikai készség, rendszerezés önállótlanság
M - alakja: homorú, de egyenetlen sorvezetés, elugráló szavak óvatosság, szívósság, kedvetlen munkakezdet, de kitartás nehezen mozgósított energiakészlet erőgyűjtés után visszakapaszkodás tervszerűtlenség kételkedés
SZAVAK G- kötöttség: normálnál kötetlenebb mozgásvezérlés megakadó lendület, munkamód tervszerűtlenség expresszív kiszámíthatatlan reakciók, óvatosság szimbolikus megtorpanások kognitív szenzitivitás
T- futás, irány cseréptörések lefelé energiahiány fáradékonyság, gyenge teherbírás elveszti a kedvét, de akaratos megküzdés az energiavesztéssel nehéz összpontosítás
T - felugráló szavak kontrollhiba tervezgetés, gyengébb gyakorlati érzék elvágyódás, ábrándok kitörés irrealitás, irreális tervek
- 0", bázishoz kicsi, erősen ingadozó gyenge kontroll bizonytalanság, önállótlanság labilitás a kapcsolatok igényében támaszigény gyenge fogalmi elkülönítés
- "a" bal: ingadozóbb "0" - "a" jobb stabilabb "0" mozgás a jobb oldali kontroll erősebb munkamód expresszív másokhoz való viszony kontrollja szimbolikus jobb és bal szimbolikus jelentése kognitív figyelem jellege

Mit vizsgálok?

SZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATI SZEMPONTJAI

Íráselem

méret

forma

irány

globális

tömb

kiterjedése

nem jellemző

helyzete

tagoltság, térkihasználtság, sűrűség

margók

(margónként külön)

kiterjedése

alakja

iránya

arányuk egymáshoz képest

sor

távolsága

alapvonal alakja

iránya

szabályossága, változások,

szó

távolsága

alapvonal alakja

betűméret-változás tendenciája

iránya

egyenletesség,

hívószó

betű

magasság, zónaarányok, szélesség, távolság

eredetiség, olvashatóság, átalakítások, formakészlet, betűvariációk, egyszerűsítések, díszítés

dőlés,

pozíció: az alapvonalhoz képest leeső, elemelkedő betűk

szabályosság

ovál

magassága, tengelyhossza, szélessége, teltsége

alakmódosulatok

nyitottság/ zártság

dőlés

pozíció: alapvonaltól elugró, leeső ovál

egyenletesség, szabályosság

törzsvonal

nem jellemző

alakja

dőlése,

pozíciója

szabályossága

kötővonal

kötöttség

alapformák és módosulatok

pozíció

egyenletesség, szabályosság

hurok

(zónánként külön)

magassága, tengelyhossza, szélessége, teltsége

alakja

bekötési pont helyzete, hurokdőlés

szabályosság

ékezet

hosszúsága

alakja

dőlése, függőleges és vízszintes helyzete

szabályosság, változatok

áthúzás

hosszúsága

a vonal a vonalkezdet és a vonalvég alakja

függőleges és vízszintes helyzete, iránya

típusai, szabályossága

kezdővonal

hosszúsága, vízszintes térfoglalása

a vonal és a vonalkezdet alakja

indulás zónája

aránya a betűhöz és a végvonalhoz képest

végvonal

hosszúsága, vízszintes térfoglalása

a vonal és a vonalvégződés alakja

érkezés zónája

aránya a betűhöz és a kezdővonalhoz képest

aláírás

valamennyi mérete a szövegbetűhöz képest

betűformái a szövegbetűvel összehasonlítva

függőleges és vízszintes helyzete, iránya

elemeinek viszonya egymáshoz képest,

paráf, szignó, stb.

megszólítás

valamennyi mérete a szövegbetűhöz képest

betűformái a szövegbetűvel összehasonlítva

függőleges és vízszintes helyzete, iránya

 

nyomaték: valamennyi szerkezeti elem esetében meg kell vizsgálni

 
Könyveink

Munkatársak
Facebook oldalunk

Tekintse meg Facebook oldalunkat is, "Ágnes Katona" név alatt.