Publikációk

Oktatóink, hallgatóink, külsős szakemberek, szakértők cikkeinek adunk teret itt.Sok érdekes témáról olvashat, letölthető formában.

Online jelentkezés

Online jelentkezés

FELADATOK

 

1. félév
OKJ: 54 725 01 0000 00 00
grafológus

1. feladatsor

Az 1. feladatsor megegyezik a Gyakorlófüzet első feladataival. A későbbi feladatsorok már eltérnek ettől.
Javasoljuk, hogy először válaszoljon a gyakorlófüzet órai anyaghoz kapcsolódó  kérdéseire, és csak az után foglalkozzon ezeknek a feladatoknak a megoldásával.

Készítsen saját magának egy szabványos egyoldalas "írásmintát": címmel vagy megszólítással, és aláírással ellátott egy oldalnyi szöveget, egy A/4-es sima lapon, töltőtollal vagy golyóstollal (ceruzával ne írjon)!

Figyelje meg az írását és írja fel a füzetébe a benyomásait! A grafológia tanulása során érdekes lesz visszatekinteni "laikus" meglátásaira.

Készítsen önjellemzést, amelyben a legfontosabbnak tartott tulajdonságait felsorolja! Térjen ki arra, milyennek látja a gondolkodását, az önértékelését (én-képét), érzelmi életét, másokhoz való viszonyának jellemzőit, és a munkavégzését!

1. Sorolja fel a grafológia alkalmazási területeit!

2. Milyen az ideális írásminta?

3. Sorolja fel az írást befolyásoló tényezőket!

4. Milyen adatokat kér a grafológus a duktorról?

5. Mi a normaírás jelentősége a grafológusi munka szempontjából?

6. Milyen szempontokból vizsgáljuk az írásszerkezeti elemeket?

7. Sorolja fel az írás szerkezeti elemeit! Húzza alá a betűelemeket!

8. Ismertesse röviden a térszimbolika lényegét és grafológiai alkalmazását!

9. Fejtse ki röviden az egyes zónák értelmezési lehetőségét!

 

2. feladatsor
A feladatok a Gyakorlófüzet írásmintáihoz kapcsolódnak.
TIPP: A Gyakorlófüzet feladatainak megoldása után fogjon hozzá ehhez a feladatsorhoz!

1. feladat:
Határozza meg az alábbi fogalmakat: hívószó, minimum jobbmargó, tudatos balmargó, tudatos sortávolság!

2. feladat:
Fogalmazza meg, hogyan vesszük fel a segédegyenest a sor alakjának és irányának, és a bal margó alakjának vizsgálatához!

3. feladat:
Egészítse ki a margók és a tömb vizsgálatát az 1. 2. és a 3. írásmintán a sorok és a szavak teljes körű vizsgálatával! Eredményeihez kapcsoljon értelmezéseket!

4. feladat:
Foglalja össze írásmintánként az értelmezések alapján, mit tudott meg a három duktor gondolkodásáról, én-képéről, másokhoz való viszonyáról és a munkavégzés módjáról!

 
Könyveink

Munkatársak
Facebook oldalunk

Tekintse meg Facebook oldalunkat is, "Ágnes Katona" név alatt.